UPSTREAK SIA

Tālrunis: (+371) 20192222

Darba laiks: 10:00 - 17:00 

Juridiskā adrese: Patversmes 7-39, Rīga, LV-1005

Epasts: info@upstreak.lv

Reģistrācijas numurs: LV40103607337

Norēķinu konti:
   
  AS "SEB banka", SWIFT kods: UNLALV2X
     Konts: LV19UNLA0050019961169
     AS "Swedbank", SWIFT kods: HABALV22
     Konts: LV29HABA0551037905737

Saņēmējs: UPSTREAK SIA